Znamenitosti v Logu pod Mangartom

Znamenitosti v Logu pod Mangartom (3)

Miha
12/09/2014

Župnijska cerkev sv. Štefana stoji ob cesti skozi naselje. Za prvo cerkev je bil temeljni kamen postavljen že leta 1755. Največji znamenitosti sta stropna poslikava, ki jo je v baročnem stilu ustvaril slikar Ivan Grohar in gotska plastika Madone iz okoli leta 1490.

Miha
12/09/2014

Rudniški predor Štoln se nahaja v bližini gasilskega doma. Naredili so ga 1905, da so lahko odvajali vodo iz rudnika svinca v Rablju v Italiji. Predor je dolg 4,8 km in je bil strateško pomemben, saj je omogočal varen pretok vojakov in opreme na soško fronto. Rudnik so zaprli v letu 1991. Ob obnovljenem vhodu v jašek so leta 2005 uredili razstavo z zgodovinskim prikazom in lokomotivo, ki so jo uporabljali med obratovanjem rudnika.

Miha
12/02/2014

Nahaja se ob glavni cesti za nad vaškim pokopališčem. Na pokopališču so pokopani avstro-ogrski vojaki, padli v bojih na Rombonu in Čukli. Sredi pokopališča je postavljen spomenik s podobo bosanskega vojaka in pripadnika avstrijskih lovcev. Grobovi se ločijo po železnih križih in islamskih nagrobnih simbolih.