Znamenitosti v Logu pod Mangartom

Znamenitosti v Logu pod Mangartom (3)

Župnijska cerkev sv. Štefana stoji ob cesti skozi naselje. Za prvo cerkev je bil temeljni kamen postavljen že leta 1755. Največji znamenitosti sta stropna poslikava, ki jo je v baročnem stilu ustvaril slikar Ivan Grohar in gotska plastika Madone iz okoli leta 1490.

Rudniški predor Štoln se nahaja v bližini gasilskega doma. Naredili so ga 1905, da so lahko odvajali vodo iz rudnika svinca v Rablju v Italiji. Predor je dolg 4,8 km in je bil strateško pomemben, saj je omogočal varen pretok vojakov in opreme na soško fronto. Rudnik so zaprli v letu 1991. Ob obnovljenem vhodu v jašek so leta 2005 uredili razstavo z zgodovinskim prikazom in lokomotivo, ki so jo uporabljali med obratovanjem rudnika.

Nahaja se ob glavni cesti za nad vaškim pokopališčem. Na pokopališču so pokopani avstro-ogrski vojaki, padli v bojih na Rombonu in Čukli. Sredi pokopališča je postavljen spomenik s podobo bosanskega vojaka in pripadnika avstrijskih lovcev. Grobovi se ločijo po železnih križih in islamskih nagrobnih simbolih.